Kavlåsstugan

Kavlåsstugans första öde är okänt. Kanske användes stugan som tinghus i Dimbo eller som prästgård i Varv. Det är däremot känt att byggnaden användes som skolsal för kavlåsbarnen i början av 1800-talet.

Runt 1815 började den användas som arbetarbostad vid ett alunbruk under Kavlås på Övertorp i Varv.
Därefter blev stugan kalk-arbetarbostad och förblev bostad fram till 1938. När vägbygget mellan Skövde och Tidaholm skulle genomföras i början av 1950-talet stod stugan i vägen för bygget och donerades då till Falbygdens Hembygds-och Fornminnesförening. 1957 var stugan återuppbyggd på sin nuvarande plats i parken Plantis.

Mellan 1957 och 1974 var Kavlåsstugan bostad åt konstnären och skalden John ”Jönn” Liedholm samtidigt som den användes som museum fram till 1961. Stugan ägdes av Falköpings kommun och disponerades av Falbygdens museum till våren 2014. 2014 förvärvades stugan av Robert Bengsson och Falbygdens Osteria.

Jönnmuseum

I Kavlåsstugan finns två rum som inretts till ett litet ”Jönnmuseum” där kan du komma Jönn och hans livsverk närmare.

X