Ostlager

I direkt anslutning till vår butik ligger vår ostkällare. Ostkällaren ger oss möjlighet att själva skapa ännu godare smaker.

I vårt ostlager lagrar vi ost. För närvarande får 5 av våra olika källarlagrade ostar mogna här.

X