Villkor och övrig information

  • Samtliga priser är baserade på minimum 10 personer i gruppen.
  • Alla priser är angiva inklusive moms (f n 12 %)

Ytterligare information

Är du intresserad av att veta mer eller vill boka, kontakta:
Robert Bengtsson 0515-71 72 34, 070-266 66 56
Julia Fälth julia@falbygdensosteria.se

X