Upplevelsen inleds med en kort historik om företaget Falbygdens Osts resa, som startade år 1878. Vi besöker därefter vårt ostlager där vi berättar om hur vi lagrar ost på bästa sätt, där får ni också prova 3 av våra olika källarlagrade ostar.

Pris 100 kr per person eller minimum 1 000 kr.
Plats: Ostkällaren Falbygdens Osteria

X