Tävlingsvillkor – sociala medier

1. Tävlingen organiseras av Falbygdens Osteria (”vi”) och är inte på något sätt sponsrad eller administrerad av Facebook eller Instagram.

2. Tävlande måste vara bosatt i Sverige och vara över 18 år.

3. Genom att delta i tävlingen bekräftar och godkänner du att:
a. Du äger alla rättigheter till materialet du lägger upp (inklusive nödvändiga samtycken från personer som syns på eventuellt bildmaterial).
b. Vi publicerar ditt namn och tävlingsbidrag på Falbygdens Osterias sociala medier.

4. Vinsten/priset kan inte tas ut i kontanter och kan inte heller bytas ut mot annan/andra produkter till ett likvärdigt pris. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

5. Anställda på Falbygdens Osteria och tillåts inte att delta i Falbygdens Osterias tävlingar på sociala medier.

6. Facebookprofilen/Instagramprofilen du tävlar från måste vara skapad i enighet med respektive plattforms communityregler och det kan krävas att du har en publik/öppen profil för att kunna delta i tävlingen.

7. Bidrag/inlägg som kan uppfattas stötande eller kränkande kan komma att tas bort utan förvarning.

8. Vinnaren utses av Falbygdens Osteria och beslutet kan inte överklagas.

9. Vinnaren utannonseras i den kanal som tävlingen genomförs i. Vinnare kan också komma att kontaktas via e-post eller genom direktmeddelande i tävlingskanalen. Om ett pris inte har hämtats ut inom 30 dagar från att vinnaren har utannonserats eller kontaktats förbehåller vi oss rätten att utse en ny vinnare.

10. När du deltar i en tävling godkänner du Falbygdens Osterias tävlingsregler och villkor.

11. Information om hur vi hanterar personuppgifter finns i vår integritetspolicy.

Alla Falbygdens Osterias tävlingsregler och villkor regleras i enlighet med svensk lagstiftning.

X